Made in Sopelak izaera bat, bizitzeko modu bat, bereizten gaituen jarrera bat adierazten du, entitatea sortzen du eta komunitatea garatzeko beharrezkoak diren loturak indartzen ditu. Sopelako enpresak, merkataritzak, ostalaritzak eta zerbitzu profesionalak funtsezko pieza bat dira gizarte-kohesioa, bizi-kalitatea, garapen ekonomikoa eta tokiko enplegua sortzeko. Eguneroko ahaleginari, dedikazioari eta zerbitzu-bokazioari balioa eman nahi diegu, zailtasunak zailtasun, beste behin ere agerian geratu baita egindako esfortzua. Ahalegin horrek, gure enpresa, merkataritza, ostalaritza sektorea bizirik mantentzearen garrantziari eta benetako beharrari buruzko hausnarketa merezi du, sopeloztar guztiok gure orainaren eta gure etorkizunaren alde dugun konpromisoarekin.

Balio dezala bada zerbitzu eta enpresa-gida honek Made in Sopela marearekin bat egin duten establezimenduentzako erakusleiho gisa, gure eskaintza profesional bikainaren erakusgarri eta gogoratu:
“Gure saltokietan erosiz, gure ostalaritzaz gozatuz eta gure enpresa eta profesionaletaz fidatuz, Sopela bultzatzen dugu”.

Made in Sopela expresa una forma de ser, una forma de vivir, una actitud que nos diferencia, crea entidad y fortalece los vínculos necesarios para el desarrollo de la comunidad. Las empresas,  el comercio, la hostelería y los servicios profesionales de Sopela son un pieza fundamental para la cohesión social,  la calidad de vida, el desarrollo económico y la generación de empleo local.  Queremos poner en valor el esfuerzo diario, la dedicación y la vocación de servicio que una vez más ha quedado patente a pesar de las dificultades. Esfuerzo que merece una reflexión sobre la importancia y la necesidad real de mantener vivo a nuestro sector empresarial, comercial, hostelero y profesional, con el compromiso de todos y todas las sopeloztarras por nuestro presente ynuestro futuro.  Sirva esta guía empresarial y de servicios como escaparate para los establecimientos que se han sumado a la marea Made in Sopela, como muestra de  nuestra excelente oferta profesional y para recordarnos que:

“Comprando en nuestro comercio, disfrutando de nuestra hostelería y confiandoen nuestras empresas y profesionales, hacemos Sopela”.